RAWLINK Cycle kiivri turult kõrvaldamise teade

Käesolev turult kõrvaldamise teade hõlmab TOODET numbriga 44740, 44741, 44742 ja 44743, mis on toodetud 10/2019.

HMS Islandi poolt läbiviidud katsete käigus on kindlaks tehtud, et on olemas tõsine oht, kuna kiivri materjal on katsetamisel pragunenud. Kindlaks on tehtud masstootmise viga, mis mõjutab kiivri materjali tugevust.

Kui omate või teate mõnda sellist kiivrit, SIIS EI TOHI NEID ENAM KASUTADA. Hoidke kiivrit lastele ja noortele kättesaamatus kohas ja tagastage see sinna, kust see osteti.
Kiivri tagastamisel kauplusesse peate kasutama ostukviitungit või muud dokumentatsiooni, mis näitab, et olete ostnud toote meie toodet turustanud kauplusest. Võite valida, kas soovite raha tagasi saada või võite alternatiivina paluda kaupluses vahetada toote teise kiivri vastu, mis on pärit teisest partiist ja mille puhul ei ole viga ilmnenud.

Tootesilt on kiivri siseküljel:

Foto kiivrist:

44740 ja 44742

44741

44743