Universaalne putuka aerosool Biolit Uni 400ml

5,99

Kasutusjuhend: enne kasutamist loksutada. Roomavate putukate tõrjeks pihustada putukate oletatavatesse pesitsuspaikadesse umbes 10 cm kauguselt, 5-10 sekundi jooksul. Lendavate putukate tõrjeks pihustada ühtlaselt 10 sek. 50 m3 ruumile ja hoida see suletult 20-30 min. Seejärel tuulutada ruum korralikult. Ohutus: F+ eriti tuleohtlik, N – keskkonnaohtlik. Mürgine veeorganismidele. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal süttimisallikast – mitte suitsetada! Vältida aerosooludu sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Toiduained, joogimahutid ja akvaariumid katta pristimise ajaks kinni. Pudel on rõhu all. Kaitsta otsese päikese eest ja vältida temperatuuri tõusu üle 50 C. Tühja pudelit mitte põletada ega läbi torgata. Mitte pihustada lahtise leegile ega hõõguvale materjalile. Kätlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga. Esmaabi: igasuguse ärrituse korral lõpetada toote kasutamist ning pesta nahka rohke vee ja seebiga. Silma sattumisel pesta rohke voolava vee all vähemalt 15 min, hoides silmalaugusid avatult.

EAN: 5000204918496 Tootekood: 84-753596 Kategooriad: , Silt:

Lisainfo

Kaal0,4 kg